Nevyhnutnosť energetického certifikátu

Energetický certifikát sa považuje za nevyhnutný dokument, ktorý vypovedá o spotrebe energie potrebnej na chod domácnosti. Zahŕňa predbežnú spotrebu teplej a studenej vody, elektriny a plynu, ktorú je možné stanoviť na základe náležitých výpočtov. Pri stanovení predpokladanej spotreby sa vychádza z rozlohy domu alebo bytu ako aj z počtu bývajúcich na danej ubytovacej ploche. Energetický certifikát je potrebný už pri samotnej kolaudácii domu alebo bytu. Staviate dom alebo ho už máte postavený a pripravujete sťahovanie do novostavby? Nezabudnite na energetický certifikát, ktorého potreba vyplýva zo zákona v našej krajine. Naša spoločnosť sa venuje príprave energetických certifikátov už značné obdobie a na ich vypracovanie dohliada tím skúsených profesionálnych pracovníkov.

nevyhnutnosť energetického certifikátu

Odborníci v tejto oblasti spracovávajú rozsiahle projekty a dokumenty, ktoré ich vedú k vypracovaniu energetického certifikátu na mieru. Potrebe vytvorenia energetického certifikátu sa nevyhnete ani v prípade rekonštrukcie domu alebo bytu, ktorá presahuje istú vyhradenú peňažnú čiastku, ktorú stanovuje legislatíva. Pri výmene podláh, okien a dverí myslite aj na vytvorenie nového dokumentu. Energetický certifikát si môžete objednať aj u nás prostredníctvom vyplnenia formulára alebo mailom či telefonicky. V priebehu niekoľkých dní dostanete vypracovaný dokument, ktorý vám zašleme na vami uvedenú adresu ako aj v elektronickej forme.

potreba energetického certifikátu pre novostavbu

Cena energetického certifikátu rodinného domu je rozpísaná na základe dielčích úkonov na našej internetovej stránke. Energetický certifikát vyčísľuje sumu finančných prostriedkov nevyhnutných na platenie účtov za spotrebovanú energiu. V prípade, ak sa vám čiastka zdá vysoká, môžete práve u vás doma, vo vašej domácnosti zaviesť ekologický spôsob života, ktorý vám zníži predpokladané náklady na energiu. Žiť v jednoduchosti sa dá. Aj jednoduchý spôsob života, využívanie prírodných zdrojov prináša pocit dostatočnosti, hojnosti a podobne. Záleží len na našom myslení ako si to nastavíme a ako sa k životu postavíme.

Čo je pre nás smerodajné.

Po zodpovedaní si týchto otázok budeme vedieť, ako chceme žiť, čomu sa chceme venovať a čo sú naše životné priority, ktorým venujem svoju pozornosť.